สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   
Legend of King Naresuan 4 Trades Action for Romance ”
  By Sorradithep Supachanya / 12 August 2011l
   
 

 

In war, we may say aloud that we fight for our honor and our ideals. But as The Legend of King Naresuan 4, the latest installment of Prince Chatrichalerm Yukol’s historical epic shows, in reality we fight for the few, specific ones we love—our parents, our siblings, our spouses, our friends. The fourth episode of this continuously expanding biopic was the part that never meant to exist (the series was originally planned as a trilogy). But I’m glad it did. By trading in action for romance, the film finally gains the heart that drives the characters and the story.

After successfully repelling multiple invasions in episode 3, part 4 sees the increasingly irritant Pegu King Nanda Bayin (Jakrit Amarat) launching his largest invasion yet to re-subjugate Siam under the Burmese rule. Believing offense is the best defense, King Naresuan (Wanchana Sawasdee) ambushes a key Burmese army camp, with unexpected consequences.

Unlike its predecessors, battles scenes are few and sparse in part 4. Cannons, explosions, gun fires, and elephant infantries are in short supply. Even the much-hyped Burmese army camp ambush scene, though spectacularly re-enacted, ends much too quickly despite the ample use of slow motions. The closing combat is set up for grandeur, with choreographed cavalry and foot soldiers, but rushes to deliver the victory.

 

 

Looking from another angle, this is in fact strategic. By suppressing lengthy battle scenes, the film is able to showcase characters’ ambition, frustration, affection, and compassion far beyond its predecessors have achieved. Lerkin (Inthira Charoenpura), the fictional princess of a Siamese political ally, finally makes her choice of the man she loves, and her decision to assist defending Siam was based on this love, not geopolitics as she has pondered. King Naresuan and his childhood sweetheart Maneejan (Taksaorn Phaksukcharoen) finally have brief intimate moments, and they show that his seemingly thirst for war victories is fueled by his yearning for his hostaged sister (Grace Mahadamrongkul) and his close friendship with his longtime lieutenant Phra Ratchamanu (Noppachai Chai-Ngam). The most touching moment is between two minor characters: an army general who was sentenced to death for his failure to defend a key Siamese city, and his wife who despite her previously displayed cantankerous personality frantically begs for a royal pardon out of her love for her husband.

Moments like these help the audience understand the actions and motivations of the characters, and save them from being merely mechanical. Emotionally satisfying, The Legend of King Naresuan 4 provides powerful character insights that will certainly prove beneficial when the highly anticipated elephant battle finale eventually comes in one of the upcoming sequels.

   

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: thaicine@yahoo.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.