สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   

4 Bia

  By Anchalee Chaiworaporn
   
 

4 Bia was one of the two breakthrough works, including Hormones, by well-known studio GmmTaiHub, better known as GTH, first to offer omnibus films in the domestic market of Thailand. These are compilations of several shorts by a single director (as in Hormones) or different directors, shown on a luxurious theatrical screen. The idea worked well. It became a hit and several studios followed the trend, by making several omnibous films, on the themes of love story as in Hormones and of horror as in 4Bia. Because of 4Bia's high production quality, the country's award juries included it in the competition category of feature-length. The film smartly shows four different kinds of Thai talents telling tales of horrors.

 

 

Happiness by the director Yongyoot Thongkongtoon, made famous in the film world by his sense of humor in Iron Ladies saga, M.A.I.D.; and Metrosexual, tells of a moment of should-be happiness faced by a young woman in hospital. Both her legs are in casts; her best friend is away. She can go nowhere. On the trail of loneliness, she finds a surprising friend through a mobile phone message. She does not know him but still chats with him. Suddenly, he is in her room. Director Yongyoot offers a dark, silent fear throughout the film, with the refence to Hitchcock's Rear Window. It could be considered as hi-tech Rear Window. Yongyoot proves that he can also make a good ghost story through the use of silence.

 

 

On the contrary, Tit For Tat, is a heavy weight of special effects and CG use. No surprise, seeing as the director is Paween Purijitpanda (Body, 2007). Tit For Tat covers the dark turn of black magic. A young boy tries to empower himself through the use of black magic, after being radically bullied by a group of his classmates. But black magic cannot take sides. And it is ghosts who triumph. Tit For Tat is the most unpleasant looking section in which audiences often close their eyes instantly.


 

Banjong Pisanthanakun, the co-director of Shutter, tries his solo horror with something that can be interpreted in two ways. Some said it was the weakest of the four; while some others consider the director's talents in controlling the camera, the editing, and acting that hide the truth until the finale. In The Middle is the journey of four friends in a holiday camp in a jungle. They refuse to sleep in the middle, according to the old belief thatthe one in the middle will be first taken by ghosts. Suddenly, one friend dies in an accident. The rest are terrified with the return of their friend's ghost. All of them deny to stay in the middle. But when the finale comes, it is full of fun and you feel like going back to see this section again in order to find out how we are tricked throughout the film.Pisanthanakun's co-director Parkpoom Wongpoom employs his tight, concise rhythms and minimal setting in detailing the encounter between an Arab queen and her husband's mistress in Last Fright. The film was shot only in an airplane cabin, with only the use of two lead actress.But fear disperses throughout the film. Well edited, and deadly scary in the finale scene.

   
   

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: thaicine@yahoo.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.