สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   

Dear Dakanda

 

Sorradithep Supachanya                      

  26 October 2005
   
 

"People come to the beach for one of two reasons,” quips a character in Dear Dakanda, “to escape heat or to escape love.” For the film’s protagonist Moo (Sunny Suwanmethanont) whom we see in the first five minutes getting a makeover haircut and hopping on the next train to southern Thailand, it is for the latter. In a strange turn of events, he breaks his leg and ends up in a local hospital where he meets a sweet nurse named Nui (Maneerat Kamuan). The two become close but it is obvious that Moo still loves his best friend Dakanda (Sirapan Wattanajinda), to whom he regularly writes letters. From this point forward, a film with such a promising start begins looking lost.

Instead of focusing on how romantic love develops from friendship, the flashback scenes of Moo and Dakanda often get sidetracked with too many comic reliefs and an episode in which Moo becomes jealous of Dakanda, and the audience is left assuming that Moo falls in love with Dakanda at first sight and never changes. The story between Moo and Nui is more well-developed because we learn how Nui grows to like Moo through their daily interactions. However, I have hoped that more screen time would be diverted from hospital and drawing-on-the-beach scenes to delve deeper into the thin line between romantic and platonic relationships.

Never mind the weak plot, a wonderful direction by Komgrit Trivimol makes Dear Dakanda flow smoothly in and out of flashbacks and Dakanda and Nui almost seem like the same person (particularly in the climax scene in which Komgrit juxtaposes the past and present). In the style of Komgrit’s previous (group) effort My Girl, Dear Dakanda employs classic pop songs and a rural setting to evoke a sense of nostalgia.

Another major pitfall of Dear Dakanda is acting. While My Girl also featured an entirely new cast, Komgrit should have opted for more experienced actors because the story in Dear Dakanda deals with a more complicated issue than a puppy love. The plot really demands Moo to battle, not one but two, internal dilemmas: one is whether to risk losing a best friend by revealing his true feeling or maintain a platonic relationship while suppressing his desire inside, and two is whether to stay with Nui who loves him or to go back to Dakanda whom he loves. This role is simply too challenging for any first-time actor and Moo’s character just feels empty. Both Sirapan and Maneerat have less challenging tasks as Dakanda and Nui respectively, but they still appear to be reciting lines rather than performing them.

Better performances actually come from the supporting cast, such as Nurse Tan (Panisara Pimpru) whose mere presence can even command laughter from the audience, the ambiguously gay Fu Yen (Thanabadin Yongsuepchart) whose bark is worse than his bite, and the tourist couple whose sale skill only reminds us of some certain telemarketers.

All in all, Dear Dakanda is an entertaining film and a better comedy than many, but still a disappointing romantic film.

 

 

 

 

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: ancha999 at gmail.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.