สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

 


ไปหน้าแรกของเว็บ

ตารางรางวัลทุกสถาบันของปี     2551           2552          2553

----------------------------------------------------------------

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย มอบรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แห่งปี ให้กับ ลุงบุญมีระลึกชาติ     
บ้าุ้นฉัน ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้)    (รองอันดับ 1)
สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก  (รองอันดับ 2)

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล จาก ลุงบุญมีระลึกชาติ
บรรจง ปิสัญธนะกูล จาก กวน มึน โฮ (รอง)


ตัวสีขาวคือผู้ชนะรางวัล

คมชัดลึกอวอร์ด
สตาร์พิคส์อวอร์ด
ชมรมวิจารณ์บันเทิง
สุพรรณหงส์
ชั่วฟ้าดินสลาย 4 รางวัล
นาคปรก 1 รางวัล

ลุงบุญมีระลึกชาติ เรื่องละ 3 รางวัล
ชั่วฟ้าดินสลาย และ นาคปรก เรื่องละ 2 รางวัล
กวนมึนโฮ, เจ้านกกระจอก, มือปืนดาวพระเสาร์, สวรรค์บ้านนา, สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกว่ารัก เรื่องละ 1 รางวัล

ชั่วฟ้าดินสลาย และ นาคปรก เรื่องละ 4 รางวัล
สวรรค์บ้านนา 2 รางวัล
กวน มึน โฮ และ ลุงบุญมีระลึกชาติ เรื่องละ 1 รางวัล

- ชั่วฟ้าดินสลาย 14 รางวัล
- นาคปรก 12 รางวัล
- เราสองสามคน 9 รางวัล 
- กวน มึน โฮ 8 รางวัล
- อินทรีแดง 6 รางวัล

 

อ่านเหตุผลของการให้แต่ละรางวัลได้ที่นี่

คำให้การของผู้ได้รับรางวัล  

   
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1.อินทรีแดง
2.ชั่วฟ้าดินสลาย
3.เราสองสามคน
4.ลุงบุญมีระลึกชาติ
5.สวรรค์บ้านนา
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1.เจ้านกกระจอก – อีเล็คทริคอีลล์, ฮูดินี สตูดิโอ
2.ชั่วฟ้าดินสลาย – สหมงคลฟิล์ม
3.นาคปรก – สหมงคลฟิล์ม, บาแรมยู
4.ลุงบุญมีระลึกชาติ – คิกเดอะแมชชีน
5.สวรรค์บ้านนา – เอ๊กซ์ตร้าเวอร์จิ้น
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1.นาคปรก โดยสหมงคลฟิล์มและบาแรมยู
2. เรา สองสาม คน โดยM๓๙
3. สวรรค์บ้านนา โดยเอ๊กซ์ตร้าเวอร์จิ้น
4. ชั่วฟ้าดินสลาย โดยสหมงคลฟิล์ม
5. อินทรีแดง โดย ไฟว์สตาร์โปรดัคชั่น
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1.สวรรค์บ้านนา โดยเอ๊กซ์ตร้าเวอร์จิ้น
2. กวน มึน โฮ โดย จีทีเอช
3. ชั่วฟ้าดินสลาย โดยสหมงคลฟิลม์
4. นาคปรก โดยสหมงคลฟิลม์
5. เราสองสามคน โดย เอ็มเทอร์ตี้ไนน
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1. อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล จาก ลุงบุญมีระลึกชาติ
2. กิตติกร เลียวศิริกุล จาก เราสองสามคน
3. ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
4. อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ จาก สวรรค์บ้านนา
5. วิศิษฎิ์ ศาสนเที่ยง จาก อินทรีแดง

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1.บรรจง ปิสัญธนะกูล (กวน มึน โฮ)
2.หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล (ชั่วฟ้าดินสลาย)
3.ภวัต พนังคศิริ (นาคปรก)
4.อโนชา สุวิชากรพงศ์ (เจ้านกกระจอก)
5.อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล (ลุงบุญมีระลึกชาติ)

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1. กิตติกร เรียวศิริกุล จาก “เรา สองสาม คน
2. อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล จาก “ลุงบุญมีระลึกชาติ”
3. อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ จาก “สวรรค์บ้านนา”
4. หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล จาก “ชั่วฟ้าดินสลาย”
5. วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง จาก “อินทรีแดง”

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1. กิตติกร เรียวศิริกุล จาก “เรา สองสาม คน
2.บรรจง ปิสัญธนะกูล (กวน มึน โฮ)
3.หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล (ชั่วฟ้าดินสลาย)
4.สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร จาก Yes or No อยากรักก็รักเลย
5. อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ จาก “สวรรค์บ้านนา”

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
1. สมชาย เข็มกลัด จาก นาคปรก
2. ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์ จาก บ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้
3. ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ จาก อยากได้ยินว่ารักกัน
4. อนันดา เอเวอริ่งแฮม จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
5. อนันดา เอเวอริ่งแฮม จากเรื่อง อินทรีแดง

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
1.ฉันทวิชช์ ธนะเสวี (กวน มึน โฮ)
2.ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข (มือปืนดาวพระเสาร์)
3.ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ (ชั่วฟ้าดินสลาย)
4.สมชาย เข็มกลัด (นาคปรก)
5.อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม (ชั่วฟ้าดินสลาย)

ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม
1.สมชาย เข็มกลัด จาก “นาคปรก”
2. อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม จาก “ชั่วฟ้าดินสลาย”
3. ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข จาก “มือปืนดาวพระเสาร์”
4. อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม จาก “อินทรีแดง”
5. ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์ จาก “บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้)”
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม
1. ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์ จาก บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้)
2. ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข จาก มือปืนดาวพระเสาร์
3. สมชาย เข็มกลัด จาก นาคปรก
4. อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
5. อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม จาก อินทรีแดง
นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
1. รัตนารัตน์ เอื้อทวีกุล จาก เราสองสามคน
2. ลักขณา วัธนวงส์ศิริ จาก น้ำตาลแดง 1
3. หนึ่งธิดา โสภณ จาก กวนมึนโฮ
4. เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
5. พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ จาก สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
1.เจนจิรา พงพัศ (ลุงบุญมีระลึกชาติ)
2.เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ (ชั่วฟ้าดินสลาย)
3.พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกว่ารัก)
4.หนึ่งธิดา โสภณ (กวน มึน โฮ)
5.อภิญญา สกุลเจริญสุข (สามมิติ)

ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
1. ศิริพันธ์ วัฒนจินดา จาก “9 วัด”
2. เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ จาก “ชั่วฟ้าดินสลาย”
3. พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ จาก “สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก”
4. หนึ่งธิดา โสภณ จาก “กวน มึน โฮ”
5. รัตนรัตน์ เอื้อทวีกุล จาก “เรา สองสาม คน”


นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
1. พิษณุ นิ่มสกุล จาก รักที่รอคอย
2. เร แมคโดนัลด์ จาก นาคปรก
3. สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ จาก นาคปรก
4. ธีรพงษ์ เหลียวรักวงศ์ จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
5. ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ จาก ชั่วฟ้าดินสลาย

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
1.จตุรงค์ พลบูรณ์ (บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้))
2.ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ (นาคปรก)
3.ศักดิ์ดา แก้วบัวดี (ลุงบุญมีระลึกชาติ)
4.ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ (ชั่วฟ้าดินสลาย)
5.สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ (นาคปรก)

ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
1. จตุรงค์ พลบูรณ์ จาก “บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้)”
2. ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ จาก “นาคปรก”
3. ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ จาก “ชั่วฟ้าดินสลาย”
4. สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ จาก “นาคปรก”
5. ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ จาก “ชั่วฟ้าดินสลาย
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
1. จาตุรงค์ พลบูรณ์ จาก บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้)”
2. ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
3. ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ จาก นาคปรก
4. เร แมคโดนัลด์ จาก นาคปรก
5. สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ จาก นาคปรก
นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
1. กัญญา รัตนเพชร จาก ใครในห้อง
2. ทราย เจริญปุระ จาก นาคปรก
3. รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ จาก เราสองสามคน
4. อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ จาก บ้านฉัน...ตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้)
5. ดารณีนุช โพธิปิติ จาก ชั่วฟ้าดินสลาย

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
1.ดารณีนุช โพธิปิติ (ชั่วฟ้าดินสลาย)
2.ลักขณา วัธนวงส์ศิริ (น้ำตาลแดง)
3.ศุภักษร ไชยมงคล (ตายโหง)
4.สิริวิมล เจริญปุระ (ตายโหง)
5.อินทิรา เจริญปุระ (นาคปรก)

ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
1. กัญญา รัตนเพชร์ จาก “Who are you ใคร..ในห้อง”
2. อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ จาก “บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้)”
3. ดารณีนุช โพธิปิติ จาก “ชั่วฟ้าดินสลาย”
4. อินทิรา เจริญปุระ จาก “นาคปรก”
5. รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ จาก “เรา สองสาม คน”

ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
1. เจนจิรา พงศ์พัศ จาก ลุงบุญมีระลึกชาติ
2. ดารณีนุช โพธิปิติ จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
3. ปรางทอง ชั่งธรรม จาก น้ำตาลแดง 4. รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ จาก เรา สองสามคน
5. อินทิรา เจริญปุระ จาก นาคปรก

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1. รักที่รอคอย โดย สมเกียรติ วิทุรานิช
2. ลุงบุญมีระลึกชาติ โดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
3. ชั่วฟ้าดินสลาย โดย ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล
4. อินทรีแดง โดย วิศิษฎิ์ ศาสนเที่ยง
5. เจ้านกกระจอก โดย อโนชา สุวิชากรพงศ์

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1.เจ้านกกระจอก – อโนชา สุวิชากรพงศ์
2.ชั่วฟ้าดินสลาย – หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล
3.นาคปรก – ภวัต พนังคศิริ, ณัฐ นวลแพง, โกเศส ชฤทธิ์พร, พีระภัทร ชูตระกูล, โยธิน สวัสดิ์เรือง
4.บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้) – อมราพร แผ่นดินทอง, เมษ ธราธร, วิทยา ทองอยู่ยง
5.ลุงบุญมีระลึกชาติ – อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1.เจ้านกกระจอก – อโนชา สุวิชากรพงศ์
2.ชั่วฟ้าดินสลาย – หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล
3.นาคปรก – ภวัต พนังคศิริ, ณัฐ นวลแพง, โกเศส ชฤทธิ์พร, พีระภัทร ชูตระกูล, โยธิน สวัสดิ์เรือง
4.ลุงบุญมีระลึกชาติ – อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
5.“อินทรีแดง” โดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง
 

กำกับภาพยอดเยี่ยม
1.เจ้านกกระจอก – เหลียงหมิ่งไค
2.ชั่วฟ้าดินสลาย – ธีระวัฒน์ รุจินธรรม
3.เรา สองสาม คน – ธรรมเจริญ พรหมพันธ์, สมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
4.ลุงบุญมีระลึกชาติ – สยมภู มุกดีพร้อม, ยุคนธร มิ่งมงคล, จริน เพ็งพานิช
5.สวรรค์บ้านนา – อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

กำกับภาพยอดเยี่ยม
1. “เจ้านกกระจอก” โดย เหลียงหมิ่งไค
2. “เรา สองสาม คน” โดย ธรรมเจริญ พรหมพันธ์, สมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
3. “ชั่วฟ้าดินสลาย” โดย ธีระวัฒน์ รุจินธรรม
4. “สวรรค์บ้านนา” โดย อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
5. “นาคปรก” โดย ธีระวัฒน์ รุจินธรรม
กำกับภาพยอดเยี่ยม
1. อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ จาก สวรรค์บ้านนา
2. ธรรมเจริญ พรหมพันธ์, สมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ จาก เราสองสามคน
3. ธีระวัฒน์ รุจินธรรม จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
4. ธีระวัฒน์ รุจินธรรม จาก นาคปรก
5. สยมภู มุกดีพร้อม จาก ลุงบุญมีระลึกชาติ
 

ลำดับภาพยอดเยี่ยม
1.กวน มึน โฮ – ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค
2.เจ้านกกระจอก – ลี ชาตะเมธีกุล
3.ชั่วฟ้าดินสลาย – สุนิตย์ อัศวินิกุล, พรรนิภา กบิลลิกกะวานิชย์
4.นาคปรก – ธวัช ศิริพงศ์
5.ลุงบุญมีระลึกชาติ – ลี ชาตะเมธีกุล์

ลำดับภาพยอดเยี่ยม
1. “กวน มึน โฮ” โดย ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค
2. “นาคปรก” โดย ธวัช ศิริพงศ์
3. “ชั่วฟ้าดินสลาย” โดย สุนิตย์ อัศวินิกุล, พรรนิภา กบิลลิกกะวานิชย์
4. “อินทรีแดง” โดย สุนิตย์ อัศวินิกุล, พรรนิภา กบิลลิกกะวานิชย์
5. “สวรรค์บ้านนา” โดย อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
ลำดับภาพยอดเยี่ยม
1. ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค จาก กวน มึน โฮ
2. สุนิตย์ อัศวินิกุล, พรรนิภา กบิลลิกกะวานิชย์ จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
3. ธวัช ศิริพงศ์ จาก นาคปรก
4. อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ จาก สวรรค์บ้านนา
5. สุนิตย์ อัศวินิกุล จาก อินทรีแดง
     
 

กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
1.เจ้านกกระจอก – ปรินดา มุ่งหมายผล
2.ชั่วฟ้าดินสลาย – สิรนัท รัชชุศานติ
3.นาคปรก – โสภณ พูลสวัสดิ์
4.ลุงบุญมีระลึกชาติ – เอกรัฐ หอมลออ
5.อินทรีแดง – พวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ, วิทยา ชัยมงคล, ไพโรจน์ ศิริวัฒน์, พัลลภ ชมถาวร

กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
1. “เจ้านกกระจอก” โดย ปรินดา มุ่งหมายผล
2. “นาคปรก” โดย โสภณ พูลสวัสดิ์
3 “ชั่วฟ้าดินสลาย” โดย สิรนัท รัชชุศานติ
4. “ลุงบุญมีระลึกชาติ” โดย เอกรัฐ หอมลออ
5. “อินทรีแดง” โดย พวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ, วิทยา ชัยมงคล, ไพโรจน์ ศิริวัฒน์, พัลลภ ชมถาวร
     
 

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
1.กวน มึน โฮ – ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์, กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์
2.เจ้านกกระจอก – เดอะโฟโต้สติกเกอร์แมชชีน, เฟอร์นิเจอร์
3.ชั่วฟ้าดินสลาย – จำรัส เศวตาภรณ์
4.เรา สองสาม คน – ไจแอนท์เวฟ, มงคล พงษ์วชิรินทร์, ประวิตร เกษเกษม
5.อินทรีแดง – ไวลด์แอทฮาร์ท

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
1.“เรา สองสาม คน” โดย ไจแอนท์เวฟ, มงคล พงษ์วชิรินทร์, ประวิตร เกษเกษม
2. “นาคปรก” โดย นรินทร ณ บางช้าง
3. “กวน มึน โฮ” โดย ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์, กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์
4.“ชั่วฟ้าดินสลาย” โดย จำรัส เศวตาภรณ์
5. “อินทรีแดง” โดย ไวลด์แอทฮาร์ท

พานิชวิทย์ จาก สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก
 

ภาพยนตร์ยอดนิยม: สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกว่ารัก (สหมงคลฟิล์ม, เวิร์คพอยท์, Chez Klurr-5)

อ่านเหตุผลของการให้แต่ละรางวัลได้ที่นี่

คำให้การของผู้ได้รับรางวัล  

ี่

รางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2553
“กวน มึน โฮ”
รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ (Lifetime Achievement Award
เปี๊ยก โปสเตอร์
     

 

รางวัลที่มาจากการโหวตของมหาชน

 

Top Award
เฉลิมไทยอวอร์ด
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม :
1.ตุ๊กกี้เจ้าหญิงขายกบ จากสหมงคลฟิล์ม
2.กวน มึน โฮ จากจีทีเอช
3.คนไททิ้งแผ่นดิน จากกันตนา
4.ชั่วฟ้าดินสลาย จากสหมงคลฟิล์ม
5.นาคปรก จากสหมงคลฟิล์ม
6.บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน จากจีทีเอช
7.เราสองสามคน จาก M 39
8.สาระแนสิบล้อ จากสหมงคงฟิล์ม
9.สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก จากสหมงคลฟิล์ม
10.อยากได้ยินว่ารักกัน จาก Feeling FILM
สาขาภาพยนตร์ไทยแห่งปี
1.กวน มึน โฮ
2.ชั่วฟ้าดินสลาย
3.บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้)
4.ลุงบุญมีระลึกชาติ
5.สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า...รัก

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม :
1.พจน์ อานนท์ จาก เการักที่เกาหลีฯ
2.กิตติกร เลียวศิริกุล จาก เราสองสามคน
3.บรรจง ปิสัญธนะกูล จาก กวน มึน โฮ
4.พรชัย หงษ์รัตนาภรณ์ จาก ตุ๊กกี้เจ้าหญิงขายกบ
5.พุฒิพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, วศิน ปกป้อง จาก สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก
6.เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา จาก โป๊ะแตก
7.ภวัต พนังคศิริ จาก นาคปรก
8.ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
9.วิทยา ทองอยู่ยง, เมษ ธราธร จาก บ้านฉัน...ตลกไว้ก่อน
10.อลงกต เอื้อไพบูลย์ จาก อยากได้ยินว่ารักกัน
กำกับภาพยนตร์แห่งปี (สำหรับภาพยนตร์ไทย)
1.กวน มึน โฮ (บรรจง ปิสัญธนะกูล)
2.ชั่วฟ้าดินสลาย (มล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล)
3.นาคปรก (ภวัต พนังคศิริ)
4.บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้) (วิทยา ทองอยู่ยง, เมษ ธราธร)
5.ลุงบุญมีระลึกชาติ (อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล)
ดารานำชายสาขาภาพยนตร์ :
1. ฉันทวิชช์ ธนะเสวี จาก กวน มึน โฮ
2. ชาคริต แย้มนาม จาก ผู้ชายลัลล้าฯ
3. พนม ยีรัมย์ จาก องค์บาก 3
4. เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา จาก โป๊ะแตก
5. มาริโอ้ เมาเร่อ จาก สาระแนสิบล้อ
6.มาริโอ้ เมาเร่อ จาก สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก
7.สมชาย เข็มกลัด จาก นาคปรก
8.อนันดา เอเวอร์รีงแฮม จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
9.อนันดา เอเวอร์รีงแฮม จาก อินทรีแดง
สาขานักแสดงชายในบทนำจากภาพยนตรไทยแห่งปี
1.ฉันทวิชช์ ธนะเสวี (กวน มึน โฮ)
2.ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์ (บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน พ่อสอนไว้)
3.ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ (นาคปรก)
4.สมชาย เข็มกลัด (นาคปรก)
5.อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม (ชั่วฟ้าดินสลาย)


ดารานำหญิงสาขาภาพยนตร์ :
1.คริส หอวัง จาก
2.มือปืนดาวพระเสาร์
3.เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
4.ญารินดา บุนนาค จาก อินทรีแดง
5.ตุ๊กกี้ สามช่า จาก ตุ๊กกี้เจ้าหญิงขายกบ
6.พอลล่า เทเล่อร์ จาก บ้านฉัน...ตลกไว้ก่อน
7.พัชรภา ไชยเชื้อ จาก สาระแนเห็นผี
8.รัชวิน วงศ์วิริยะ จาก แฟนใหม่
9.สินจัย เปล่งพานิช จาก Who are you
10.ใหม่ เจริญปุระ จาก ตายโหง
11.อารยา เอ ฮาร์เก็ต จาก สาระแนสิบล้อ
สาขานักแสดงหญิงในบทนำจากภาพยนตร์ไทยแห่งปี
1.เจนจิรา จันทร์สุดา (ลุงบุญมีระลึกชาติ)
2.เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ (ชั่วฟ้าดินสลาย)
3.พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า...รัก)
4.สินจัย เปล่งพานิช (ฮู อาร์ ยู ?: ใคร... ในห้อง)
5.หนึ่งธิดา โสภณ (กวน มึน โฮ)

ดาราดาวรุ่งหญิงสาขาภาพยนตร์ :
1.ญิชาพัชร์ จารุรัตนาวารี จาก บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน
2.พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา จาก น้ำตาลแดง
3.พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ จากสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก
4.มิณฑตา วัฒนกุล จาก มายวาเลนไทน์
5.รัตนรัตน์ เอื้อทวีกุล จาก เราสองสามคน
6.รุจิภาส ก่อเกียรติ จาก อยากได้ยินว่ารักกัน
7.สุชารัตน์ มานะยิ่ง จาก Yes Or No อยากรักก็รักเลย
8.หนึ่งธิดา โสภณ จาก กวน มึน โฮ
9.หนูเล็ก ก่อนบ่ายคลายเครียด จาก ผู้ชายลัลล้าฯ
10.ฮารุ ยามากูชิ จาก เการักที่เกาหลีฯ

สาขานักแสดงชายในบทสมทบจากภาพยนตร์ไทยแห่งปี
1.จาตุรงค์ พลบูรณ์ (บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน พ่อสอนไว้)
2.ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ (ชั่วฟ้าดินสลาย)
3.เร แมคโดนัลด์ (นาคปรก)
4.ศักดิ์ดา แก้วบัวดี (ลุงบุญมีระลึกชาติ)
5.สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ (นาคปรก)

ดาราดาวรุ่งชายสาขาภาพยนตร์ :
1.ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์ จาก บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน
2.ริชาร์ด เกียนี่ จาก ลิงจ๋อไม่หลอกจ้าว
3.ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ จาก อยากได้ยินว่ารักกัน
4.โทนี่ รากแก่น จาก บิ๊กบอย
5.นที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดดาเบจ) จาก หลวงพี่เท่ง3
6.นวพล ลำพูน จาก อยากได้ยินว่ารักกัน
7.รัชชานนท์ สุขประกอบ จาก เการักที่เกาหลีฯ
8.วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล จาก อินทรีย์แดง
9.ศรัณย์ ศิริลักษณ์ จาก เการักที่เกาหลีฯ
10.สงกรานต์ เตชะณรงค์ จาก มายเบสต์บอดี้การ์ด

สาขานักแสดงหญิงในบทสมทบจากภาพยนตร์ไทยแห่งป
1.ดารณีนุช โพธิปิติ (ชั่วฟ้าดินสลาย)
2.พัลลภา เทเลอร์ (บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน พ่อสอนไว้)
3.รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ (เราสองสามคน)
4.สุดารัตน์ บุตรพรม (สุดเขต...สเลดเป็ด)
5.อินทิรา เจริญปุระ (นาคปรก)

 

สาขาบทภาพยนตร์ไทยแห่งปี
1.กวน มึน โฮ (ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, บรรจง ปิสัญธนะกูล)
2.ชั่วฟ้าดินสลาย (มล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล)
3.นาคปรก (ภวัต พนังคศิริ, ณัฐ นวลแพง, โกเศส ชฤทธิ์พร, พีระภัทร ชูตระกูล, โยธิน สวัสดิ์เรือง)
4. บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน พ่อสอนไว้ (อมราพร แผ่นดินทอง, วิทยา ทองอยู่ยง, เมษ ธราธร)
5.ลุงบุญมีระลึกชาติ (อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล)

 

สาขาเพลงประกอบจากภาพยนตร์ไทยแห่งปี
1.ใช่เธอจริง - เราสองสามคน
2.เธอ get ก็ ok - สุดเขต...เสลดเป็ด
3.ยินดีที่ไม่รู้จัก - กวน มึน โฮ
4.รักไม่ต้องการเวลา - กวน มึน โฮ
5.สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก - สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก

 

 


Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: ancha999 at gmail.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.