สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   
ร่วมกันลงรายชื่อเพื่อสนับสนุนการเป็นองค์การมหาชนของหอภาพยนตร์แห่งชาติ
  23 ธันวาคม 2551
   
  จากการที่ร่างพระราชกฤษฎีกาตั้งหอภาพยนตร์เป็นองค์การมหาชนได้ผ่านกระบวนการพิจารณาทางด้านกฎหมายเรียบร้อยหมดแล้ว เหลือเพียงการทูลเกล้าถวายเพื่อให้ลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป แต่ด้วยสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง ทำให้ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์เป็นองค์การมหาชนนี้ยังคงถูกเก็บอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมมาเกือบปีแล้ว โดยมิได้รับการเหลียวแล ทำให้ปัจจุบันสถานะของหอภาพยนตร์แห่งชาติยังอยู่ในสภาพลูกผีลูกคน และเนื่องจากข้อจำกัดของการเป็นหน่วยงานรัฐบาล ประกอบกับสถานะของหอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นเพียงหน่วยงานรัฐบาลเล็กๆ ที่ได้รับงบประมาณค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะหากเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ที่ค่อนข้างสูง ทำให้การบริหารงานของหอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นไปอย่างอัตคัด และยังคงมีฟิล์มภาพยนตร์จำนวนมากที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะซ่อมแซมและเก็บรักษาให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งฟิล์มเหล่านี้จะเริ่มเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุดจะอยู่ในสภาพที่เกินจะเยียวยา และนั่นจะเปรียบเสมือนเราได้สูญเสียมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไปอย่างน่าเสียดาย

ดังนั้นกลุ่มเพื่อนหอภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการรวมตัวของคณะบุคคลที่เป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้ใช้บริการและร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์แห่งชาติในด้านต่าง ๆ จึงร่างจดหมายและล่ารายชื่อเพื่อยื่นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแสดงพลังสนับสนุนการเปลี่ยนหอภาพยนตร์แห่งชาติให้เป็นองค์การมหาชนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

โดยผู้ที่สนใจที่จะลงชื่อเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนสถานะของหอภาพยนตร์แห่งชาติ สามารถดาวน์โหลดใบสนับสนุนและเซ็นต์ชื่อรับรอง ได้ทางเว็บไซต์ http://www.thaifilm.com และส่งใบลงชื่อดังกล่าวมาที่  มูลนิธิหนังไทย 50/17 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิหนังไทย 02-800-2716, 080-557-9709 หรือ thaifilmfoundation@gmail.com 
   

หอภาพยนตร์แห่งชาติกำลังจะเป็นองค์กรอิสระ

  ©thaicinema.org (การนำข่าวไปตีพิมพ์ต่อ) / 1 พฤศจิกายน 2550
   
 

หลังจากที่ได้พากเพียรมานาน   แล้วในที่สุดความฝันของโดม สุขวงศ์ ที่ต้องการทำให้ หอภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระ  กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี   และได้ผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนสุดท้ายซึ่งก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยรับรองกฎหมายเท่านั้น

สำหรับการปรับหอภาพยนตร์เป็นองค์กรอิสระนั้น   จะช่วยทำให้การดำเนินงานของหอภาพยนตร์เต็มไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น  ไม่ต้องเสียเวลาไปกับขั้นตอนมากมาย ดั่งเช่นที่เคยเป็นระบบราชการมาก่อน   รวมทั้งงบประมาณก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว   ซึ่งเท่าที่ผ่านมามีน้อยมาก   เพียงปีละ 3 ล้านบาทเท่านั้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้โปรดติดตามต่อไป

   
   

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: ancha999 at gmail.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.