สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   
ร่วมกันลงรายชื่อเพื่อสนับสนุนการเป็นองค์การมหาชนของหอภาพยนตร์แห่งชาติ
  23 ธันวาคม 2551
   
  จากการที่ร่างพระราชกฤษฎีกาตั้งหอภาพยนตร์เป็นองค์การมหาชนได้ผ่านกระบวนการพิจารณาทางด้านกฎหมายเรียบร้อยหมดแล้ว เหลือเพียงการทูลเกล้าถวายเพื่อให้ลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป แต่ด้วยสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง ทำให้ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์เป็นองค์การมหาชนนี้ยังคงถูกเก็บอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมมาเกือบปีแล้ว โดยมิได้รับการเหลียวแล ทำให้ปัจจุบันสถานะของหอภาพยนตร์แห่งชาติยังอยู่ในสภาพลูกผีลูกคน และเนื่องจากข้อจำกัดของการเป็นหน่วยงานรัฐบาล ประกอบกับสถานะของหอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นเพียงหน่วยงานรัฐบาลเล็กๆ ที่ได้รับงบประมาณค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะหากเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ที่ค่อนข้างสูง ทำให้การบริหารงานของหอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นไปอย่างอัตคัด และยังคงมีฟิล์มภาพยนตร์จำนวนมากที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะซ่อมแซมและเก็บรักษาให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งฟิล์มเหล่านี้จะเริ่มเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุดจะอยู่ในสภาพที่เกินจะเยียวยา และนั่นจะเปรียบเสมือนเราได้สูญเสียมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไปอย่างน่าเสียดาย

ดังนั้นกลุ่มเพื่อนหอภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการรวมตัวของคณะบุคคลที่เป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้ใช้บริการและร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์แห่งชาติในด้านต่าง ๆ จึงร่างจดหมายและล่ารายชื่อเพื่อยื่นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแสดงพลังสนับสนุนการเปลี่ยนหอภาพยนตร์แห่งชาติให้เป็นองค์การมหาชนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

โดยผู้ที่สนใจที่จะลงชื่อเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนสถานะของหอภาพยนตร์แห่งชาติ สามารถดาวน์โหลดใบสนับสนุนและเซ็นต์ชื่อรับรอง ได้ทางเว็บไซต์ http://www.thaifilm.com และส่งใบลงชื่อดังกล่าวมาที่  มูลนิธิหนังไทย 50/17 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิหนังไทย 02-800-2716, 080-557-9709 หรือ thaifilmfoundation@gmail.com 
   

หอภาพยนตร์แห่งชาติกำลังจะเป็นองค์กรอิสระ

  ©thaicinema.org (การนำข่าวไปตีพิมพ์ต่อ) / 1 พฤศจิกายน 2550
   
 

หลังจากที่ได้พากเพียรมานาน   แล้วในที่สุดความฝันของโดม สุขวงศ์ ที่ต้องการทำให้ หอภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระ  กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี   และได้ผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนสุดท้ายซึ่งก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยรับรองกฎหมายเท่านั้น

สำหรับการปรับหอภาพยนตร์เป็นองค์กรอิสระนั้น   จะช่วยทำให้การดำเนินงานของหอภาพยนตร์เต็มไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น  ไม่ต้องเสียเวลาไปกับขั้นตอนมากมาย ดั่งเช่นที่เคยเป็นระบบราชการมาก่อน   รวมทั้งงบประมาณก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว   ซึ่งเท่าที่ผ่านมามีน้อยมาก   เพียงปีละ 3 ล้านบาทเท่านั้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้โปรดติดตามต่อไป

   
   

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: thaicine@yahoo.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.