สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   

กระทรวงวัฒนธรรมตั้งสถาบันนวัตกรรมวัฒนธรรม

  02 กันยายน 2548
   
 

English version below

         คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการเสนอตั้งสถาบันนวัตกรรมเป็นองค์กรมหาชน ในการปรับโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรม ตามนโยบายการปฎิรูประบบราชการรอบสองของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่สากล
        สถาบันนวัตกรรมวัฒนธรรมจะมีกองงานที่ดูแลอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโดยตรง ซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ก็เห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว   รอเพียงการผลักดัยออกเป็นพระราชกฎษฎีกาจัดตั้งเท่านั้น

แหล่งที่มา: มติชน 29 สิงหาคม 2548 หน้า 26


Culture permanent secretary Tipawadee Meksawan said the ministry has now set up a new body, the Institute of Cultural Innovation, to help the Thai film industry.

The institute will be set up as a public organisation under the ministry's restructuring plan, and will have a particular division to look after the interests of the Thai film culture and industry.

Quoted in the Bangkok Post (27 August), Khunying Tipawadee said the ministry would concentrate its support on the new crop of filmmakers.

Earlier, filmmakers had urged the ministry to set up the Thai Film Promotion Agency to deal with Thai film affairs, including the issuing of laws, culture dissemination and networking of people involved in the film industry as is what is being done in South Korea.


 

 


 

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: ancha999 at gmail.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.