สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   
จัดฉาย "รามเกียรติแอนิเมชัน" วัดพระแก้วฟรีที่เอสเอฟ
  LINK :
  แบ่งปัน     
   
   
 

 

หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่า จิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้วที่เรารู้จักกันดีและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั้น นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติ์ และด้วยเวลาที่ผ่านไป ภาพจิตรกรรมนั้นเริ่มเสื่อมสภาพลง แต่บัดนี้ ท่านไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ว่าเราจะไม่สามารถรักษาสมบัติของชาติชิ้นนี้ได้ เท่า ๆ กับที่ท่านสามารถชมเรื่องราวเหล่านั้นได้ใหม่ ในรูปแบบของแอนิเมชั่น จากโรงหนังแถวบ้านคุณ ฟรี

แอนิเมชั่นรามเกียรติ์ เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิ ดินดีน้ำใส แห่งประเทศไทย กับกระทรวงการคลัง และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำขึ้น โดยนำเรื่องราวและภาพวาดจากจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้วเป็นต้นแบบ ขึ้นมาวาดใหม่ในรูปแบบแอนิเมชั่น โดยนักวาดการ์ตูนประสบการณ์ระดับนานาชาติ ภายใจ้การดูแลของนายอธิปัตย์ กมลเพ็ชร ในฐานะผู้กำกับ

รามเกียรติ์ แอนิเมชั่น เริ่มดำเนินการนานกว่า 2 ปี ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นภาคปฐมบท ความยาวประมาณ 35 นาที โดยแอนิเมชันเรื่องนี้จะเปิดให้เข้าชมฟรี 7 วัน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ สิงหาคม ศกนี้ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ๑๔ แห่ง ทั่วประเทศ จำนวน ๑๘ โรงภาพยนตร์ รวม ๗ วัน วันละ ๒ รอบ เวลา ๑๐.๑๕ น. และ ๑๓.๓๐ น. โดยบริษัท เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จำกัด ร่วมสนับสนุน ซึ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถติดต่อขอรับบัตรเข้าชมฟรีได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หน้าโรงภาพยนตร์ที่จัดฉาย

ในสัปดาห์ที่ฉายหนังนั้น ก็จะจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง “รามเกียรติ์” วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ เดอะมอลล์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ สิงหาคมนี้ เช่นกัน

นอกจากนี้ หลังจากที่ฉายหนังไปแล้ว ก็จะมีการผลิตดีวีดี “รามเกียรติ์” ทั้งในรูปแบบแอนิเมชันและอินเตอร์แอคทีฟ สำหรับเผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครและกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า ๓๒,๐๐๐ แห่ง ในลำดับต่อไป เพื่อให้แพร่กระจายไปยังกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาในวงกว้างให้มากที่สุด โดยคาดว่าจะจัดส่งให้ได้ภายในเดือนกันยายน ศกนี้

ทั้ง 3 กิจกรรมอยู่ในโครงการ “๑๒ สิงหา เคียงคู่ เคียงราษฎร์” เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอด ๗ วันของการดำเนินโครงการฯ

ม.ร.ว. สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และประธานกรรมการ มูลนิธิ ดินดีน้ำใส แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานโครงการ ๑๒ สิงหา เคียงคู่ เคียงราษฎร์ กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย สำหรับ ๒ วโรกาสสำคัญ คือครบ ๖๐ ปี บรมราชาภิเษก และ ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศ ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่อยู่เคียงข้างราษฎรไทยตลอดมา เราจึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรตินี้ขึ้นเพื่อให้คนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลอง โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เช่น บริษัท เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จำกัด จัดโรงภาพยนตร์เพื่อฉายรามเกียรติ์ แอนิเมชัน ให้ชมฟรีทั่วประเทศ”

ประธานโครงการฯ ให้รายละเอียดในการจัดทำ “รามเกียรติ์ แอนิเมชัน” ว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่าในหลายด้าน ทั้งวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และที่สำคัญคือการแฝงคุณธรรมต่างๆ โดยเฉพาะ “ทศพิธราชธรรม” หรือธรรมะสำหรับผู้ปกครอง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงยึดมั่นมาโดยตลอดเช่นเดียวกับบูรพกษัตริย์ทั้งหลาย โดยคณะผู้ดำเนินโครงการฯ เชื่อว่าพระมหา กษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทรงให้ความสำคัญกับเรื่อง “ทศพิธราชธรรม” ซึ่งมีความเชื่อมโยงอยู่ในเรื่อง “รามเกียรติ์” จากหลักฐานที่ปรากฏ และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีกุศโลบายในการถ่ายทอดด้วยการสอดแทรกคุณธรรมในการปกครองบ้านเมืองไว้ในบทละคร “รามเกียรติ์” ที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น โดยอยู่ในช่วงที่ท้าวทศรถทรงสอนพระรามก่อนสละราชสมบัติให้ นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “รามเกียรติ์” ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังอีกด้วย และพระมหากษัตริย์ในราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “รามเกียรติ์” นี้เช่นกัน ทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

“ในส่วนของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้งานทัศนศิลป์อันวิจิตรซึ่งเป็นมรดกของชาติที่สำคัญนี้ยังคงดำรงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม ทั้งนี้ งานศิลปะแขนงต่างๆ ของไทย เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสำคัญ ในการอนุรักษ์และสืบสานมาโดยตลอด” ม.ร.ว.. สมลาภกล่าว

นายธนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ยินดีสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์ โดยเตรียมนำ “รามเกียรติ์ แอนิเมชัน” ไปออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ทีวี เพื่อให้ประชาชนที่พลาดโอกาสชมทางโรงภาพยนตร์สามารถติดตามรับชมและร่วมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศในลำดับต่อไปด้วย”


   
   

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: ancha999 at gmail.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.