สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   
Thai Films in Cannes
  Anchalee Chaiworaporn
   
 

Nine Thai films had been shown in Cannes this year, four of which were world premieres, either in the markets or festvials.

World Premiere

The Scout by Golden Network

2022 Tsunami by Twentieth Century Entertainment

Phobia 5 by GTH

Nymph by Five Star Production / Fortissimo

International Premiere

Meatgrinder by Phranakorn Film

Cannes Premiere

Power Kids by Sahamongkol Film

Fireball by Golden Network

Best of Times by GTH

Coming Soon by GTH

The following films have already been sold or presold.

Ongbak 2 : France's EuropaCorp, Spain, US (Magnolia), Japan (Klockwise)

Love of Siam : US.

Phobia 2 : Hong Kong, Singapore, Malaysia

Coming Soon : Peru, Equador, Bolivia

The Red Eagle : Presales to France (Wild Side Films)

Slice : Presales to France (Wild Side Films), Benelux, Peru, Equador, Bolivia

My Ex : Presales to Benelux, Peru, Equador, Bolivia

Soul's Code : Benelux, Peru, Equador, Bolivia

2022 Tsunami to Malaysia, Vietnam, India andthe Philippines. 

Sources : Screen, Cannes Market, Studios

   
   

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: ancha999 at gmail.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.