สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

ไทย / English
หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   
 

BOOKS & SPECIAL PUBLICATIONS ON THAI CINEMA

 
หนังสือเล่มหรือสิ่งตีพิมพ์พิเศษเกี่ยวกับหนังไทย
 

Compiled by Anchalee Chaiworaporn

  update June 2008
 


IN THAI  AND OTHER LANGUAGES: Please see below
รายชื่อหนังสือในภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ โปรดเลื่อนลงข้างล่าง

IN ENGLISH ภาษาอังกฤษ


"Ten-plus One Years of Thai Cinema (1997 - 2008) in FAR EAST : TEN YEARS OF CINEMA
(April 2008), Sabrina Baracetti, Thomas Bertache, Giorgio Placereani (editors).

An overall look at the industrial and artistic side of Thai cinema movement, since the birth of New Thai Cinema in 1997 to the entries of both the arthouse- and commercial-oriented independents. Written by Anchalee Chaiworaporn. In English and Italian.

Contact Centro Espressioni Cinematografische, http://www.fareastfilm.com

 


ASIA SINGS! A SURVEY OF ASIAN MUSICAL FILMS
(April 2006), Roger Garcia (editor)                  

In parallel to the 2006 Asian Musicals Retrospective held by Udine Film Festival, this book has been published to promote the appreciation of the genre. It consists of several articles and interviews on the musicals in China, Hong Kong, Japan, Korea, Philippines, Taiwan, and Thailand. The Thai section includes:
The Unlimited Musical of Thailand by Angkana Jiapaisancharoen
Interview : Euthana Mukdasanit by Anchalee Chaiworaporn. (Euthana is the first director who employed American style musical in his debut Angel Bar 21.
Review : Money Money Money by Anchalee Chaiworaporn

Published in both English and Italian by Centro Espressioni Cinematografiche, contact   cec@cecudine.org website www.fareastfilm.com
                                            


L
OST FILMS OF ASIA
(November 2006) by Nick Deocampo (editor)

A great attempt in compiling the lists of Asian lost films with the contributions by each country’s wellknown archivists and experts. The book includes works from Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam. In Thailand, Dome Sukvong did the contributions and selected three films that are considered totally lost, despite several attempts having been made. They are Suvarna of Siam (1923), Newsreel of 1932 Coup de tat (1932), and Santi-Weena (1954).

Contact: Anvil Publishing Inc. http://www.anvilpublishing.com

 


THAI CINEMA
(November 2006)     
Published in both English and French.  

 

 

CONTEMPORARY ASIAN CINEMA : POPULAR CULTURE IN A GLOBAL FRAME (2006)by Anne Tereska Ciecko. Release date: February 2006
Each chapter describes the cultural aspects of popular film production, analyzing key films in the context of the national, the regional and the global. Topics covered include: film theory and Asian cinema, popular film genres, major industry figures, the "art film", connections between the state and commercial interests, cultural policies, representations of national identity, trends in international co-production, transnational and diasporic dimensions of Asian filmmaking and viewing, the politics of language choice, the impact of emerging technologies on filmmaking practice, and modes of exhibition.

Contains one chapter in Thai Cinema by Anchalee Chaiworaporn and Adam Knee (Ohio University (USA).    Publisher: Berg Publishers

   

BEING & BECOMING: THE CINEMAS OF ASIA (2002) by Aruna Vasudev, Latika Padgaonkar, Rashmi Doraiswamy. Macmillan India Limited, hardcover (ISBN 0333 93820 8), 580 pp.

Contains one chapter about the history of Thai Cinema: Thailand: Endearing Afterglow (Anchalee Chaiworaporn).

Publisher: Macmillan India Ltd

   

A CENTURY OF THAI CINEMA (2001) Compiled by by Dome Sukwong and Sawasdi Suwannapak. River Books, hardcover (ISBN 0500 976031), 154 pp.

This is the first book to provide a visual history of Thai cinema and all its associated memorabilia, from advertisements and programmes to reproductions of highly collectable film posters.

It is still available and distribution can be found online worldwide. Please do the search and choose whatever distributor that is near to you.

   
FILM IN SOUTH EAST ASIA: VIEW FROM THE REGION (2001) by David Hanan. SEEPAVAA, Vietnam Film Institute, National Screen and Sound Archive of Australia, paperback (ISBN 0642 705127), 320 pp.
Contains two essays about the history of Thai Cinema: Cinema in Thailand: 1897 to 1970 (Chalida Uabumrungjit), and Thai Cinema Since 1970 (Anchalee Chaiworaporn).

Sources: Philippines: SEAPAVAA
Thailand: Thai Film Foundation
Vietnam: Vietnam Film Institute
Australia: National Screen and Sound Archive of Australia
   
THE FILMMAKER AND THE PROSTITUE: DENNIS O'ROURKE'S THE GOOD WOMAN OF BANGKOK (1997) by Chris Berry, Annette Hamilton, and Laleen Jayamanne (ed). New South Wales: Power Publications.
Back cover: This collection offers a comprehensive coverage of the debates surrounding Dennis O'Rourke's controversial films, The Good Woman of Bangkok. It brings newspaper and journal review together with theoretical essays focusing on the film. Like a crystal, this film refracts currents of contemporary thinking - on alrerity, feminism, postcoloniality and globalisation
   
AUSTRALIA AND ASIA: CULTURAL TRANSACTIONS (1997) by Maryanne Devered. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Has two chapters involving Thailand and cinema: “Postmodern Tristesse or Transacting Authenticity in Strange Places: Dennis O'Rourke's The Good Woman of Bangkok ” by Philip Robertson; and “Looking For Love (In All The Wrong Places): The Production of Thailand in Recent Australian Cinema” by Annette Hamilton.
 

COLONIALISM AND NATIONALISM IN ASIAN CINEMA (1994) by Wimal Dissanayake. Bloomington: Indiana University Press.

Has one essay on Thai cinema: Cinema and nation: dilemmas of representation in Thailand (by Annette Hamilton).


__________________________________________________________________________

 

IN JAPANESE ภาษาญี่ปุ่น

 

THAILAND: A survey on social sciences, arts and culture in Thailand. Japan Foundation, 2002.

Has one chapter about the contemporary Thai cinema, television and new media (by Anchalee Chaiworaporn).

Sources: Japan Foundation


__________________________________________________________________________

 

IN KOREAN ภาษาเกาหล

 

BANGKOK EXPRESS: CLOSE ENCOUNTERS WITH NEW THAI FILMS. 6th Pusan International Film Festival . 2001.56 pages. (available in English and Korean)

Has 7 chapters on the resurgence of Thai cinema, with details as follows:

Thai Film and Beyond
An Act of Reinvention: Thai Cinema Now
Thai Film Industry - Would History Repeat itself?
Thai Films in the Foreign Market
Interview with Duangkamol Limcharoen
Interview with Nonzee Nimiburtr
Interview with Apichatpong Weerasethakul

 

__________________________________________________________________________

 

IN ITALIAN ภาษาอิตาล

Find more in article list.              


"Ten-plus One Years of Thai Cinema (1997 - 2008) in FAR EAST : TEN YEARS OF CINEMA
(April 2008), Sabrina Baracetti, Thomas Bertache, Giorgio Placereani (editors).

An overall look at the industrial and artistic side of Thai cinema movement, since the birth of New Thai Cinema in 1997 to the entries of both the arthouse- and commercial-oriented independents. Written by Anchalee Chaiworaporn. In English and Italian.

Contact Centro Espressioni Cinematografische, http://www.fareastfilm.com

 

ASIA SINGS! A SURVEY OF ASIAN MUSICAL FILMS (April 2006), Roger Garcia (editor)                  

In parallel to the 2006 Asian Musicals Retrospective held by Udine Film Festival, this book has been published to promote the appreciation of the genre. It consists of several articles and interviews on the musicals in China, Hong Kong, Japan, Korea, Philippines, Taiwan, and Thailand. The Thai section includes:

The Unlimited Musical of Thailand by Angkana Jiapaisancharoen

Interview : Euthana Mukdasanit by Anchalee Chaiworaporn. (Euthana is the first director who employed American style musical in his debut Angel Bar 21.

Review : Money Money Money by Anchalee Chaiworaporn

Published in both English and Italian by Centro Espressioni Cinematografiche, contact   cec@cecudine.org website www.fareastfilm.com

__________________________________________________________________________

IN FRENCH ภาษาฝรั่งเศส

Only articles and essays are available. Please look at article list


               
THAI CINEMA
(November 2006)                 

Published in both English and French.

Contents are here.

 

 

 

__________________________________________________________________________

IN SPANISH ภาษาสเปน

 

Asia Noir : Serie Negra al Estilo Oriental.
(Roberto Cueto, editor)

Compile film noir movies in Asian countries, including Hong Kong, India, Japan, South Korea, Taiwan, and Thailand (by Anchalee Chaiworaporn).

Only in Spanish.

   

                                                                                    

LUCES DE SIAM: UNA INTRODUCCION AL CINE TAILANDES (March 2006), Alberto Elena (ed.), Madrid: T&B Editores, 395 pages. several writers. contact: www.cinemitos.com/ tbeditores

__________________________________________________________________________

IN DANISH ภาษาเดนมาร์ก

Only articles and essays are available. Please look at article list.

__________________________________________________________________________

 

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: ancha999 at gmail.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.