สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   
 

Articles and essays in journals, magazines, or online

 

บทความและความเรียงเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยในวารสาร นิตยสาร และเว็บไซต์

 

Compiled by Anchalee Chaiworaporn

  last update: 1 October 2006
 

List in French, Spanish, Italian, Danish and Thai can be found below


IN ENGLISH ภาษาอังกฤษ

Before 1990 / ก่อนพศ. 2533

Suwunpukdee, Pattama. “Thai films: survival or revival.” In Media Asia (Singapore) 15, no.3 (1988), pp. 165-168.

Vichit-Vadakan, Juree. “Thai movies as symbolic representation of Thai life.” In Journal of Social Sciences = Warasan Sangkhomsat (Bangkok) 14, no.1 (Jan 1977), pp 42-68.

 


1990-1999  / พศ. 2533-2543

Berry, Chris. “Exploitation on exposure: Dennis O'Rourke's The Good Woman of Bangkok: a discussion.” In Cinemaya: the Asian Film Quarterly (New Delhi) 17-18 (Fall-Winter 1992-1993), pp 78-83.

Boonyaketmala, Boonrak. “The rise and fall of the film industry in Thailand, 1897-1992.” In East-West Film Journal  (Honolulu) 6, no.2 (Jul 1992), pp 62-98.

Chaiworaporn, Anchalee. “Behind Thailand’s Silver Screen.” In Sawasdee 26, no. 9 (September 1997), pp. 24-28.

Chaiworaporn, Anchalee. “Thailand annual report.” In Variety International Film Guide (England). [Annual reports have been published from 1997 – today].

Chaiworaporn, Anchalee. “Thailand. My Thailand: Cherd Songsri and Pen-Ek Rattanaruang Profiles.” In The Art Magazine (Singapore), March-April 1998, 12-17.

Hamilton, Annette. “Family dramas: film and modernity in Thailand .” Screen (Oxford, England) 33, no.3 (Aug 1992) 259-273.

Hamilton, Annette. “Cinema and nation: dilemmas of representation in Thailand.” In East-West Film Journal (Honolulu) 7, no.1 (Jan 1993) 81-105.

Ishizaka, Kenji. “Thai Film Festival: A Perspective Through the 1970s and 1980s.” In Introducing Southeast Asian Cinema to Japan, Series No. 1. Masaru Inoue and Japan Foundation ASEAN Cultural Center, Tokyo, 1990.

Marshall, Fred. “Amdaeng Muen Kap Nai Rid. Director: Cherd Songsri.” In Cinemaya: the Asian Film Quarterly (New Delhi) 23 (Spr 1994) 37-38.

Marshall, Fred. “Withee Khon Kla. Path of the Brave. Director: Euthana Mukdasnit.” In Cinemaya: the Asian Film Quarterly (New Delhi) 16 (Summer 1992), 70.

Retka, Robert L. “Larger than life: Bangkok's movie billboards.” Sawaddi (Bangkok) (Mar-Apr 1988) 25-31.

Tolentino, Rolando B. “Archipelagic space in 'Southern winds.” In Philippine Studies (Quezon City) 47, no.2 (1999) 269-277

Wallace, Merle. “Chinese, Japanese, and Thai families in feature films.” In Education About Asia (Ann Arbor, MI) 7, no.1 (Spr 2002) 33-37.

 


2000 onward / พศ. 2544

Chaiworaporn Anchalee. "Home, Nostalgia and Memory: The Remedy of Identity Crisis in New Thai Cinema. in Asian Cinema, June 2006: pp                      

Chaiworaporn, Anchalee. “Thailand annual report.” In Variety International Film Guide (England). [Annual reports started from 1997 – today].

Chaiworaporn, Anchalee. “Fah Talaay Jone review (aka Tears of the Black Tiger). Director: Wisit Sassanathieng.” In Cinemaya: the Asian Film Quarterly ( New Delhi) 50 (Winter 2000): pp. 33.

Chaiworaporn, Anchalee. “On location: Pen-ek Rattanaruang: Monrak Transistor.” In Cinemaya: the Asian Film Quarterly (New Delhi) 53 (Autumn 2001). pp 11-13.

Chaiworaporn, Anchalee. “Behind the Painting review. Director: Cherd Songsri.” In Cinemaya: the Asian Film Quarterly (New Delhi) 52 (Summer 2001): pp 37-38.

Chaiworaporn, Anchalee. “Hit Man File review. Director: Sananjit Bangsaphan.” In Cinemaya: the Asian Film Quarterly (New Delhi) 65/1 (2005): pp. 24.

Chaiworaporn, Anchalee. “Nostaligia In Post-Crisis Thai Cinema.” In Forum On Contemporary Art & Society (Singapore), vol.4 (September 2002): pp.298-310. Also available online at http://www.thaicinema.org/Essays_03Nostalgia.asp

Chaiworaporn, Anchalee. “The Overture review. Director: Ittisunthorn Wichailak.” In Cinemaya: the Asian Film Quarterly (New Delhi) 63-64 (2004): pp. 29.

Chang, Pamela. “Suriyothai. Director: Prince Chatreechalerm Yukol.” In Cinemaya: the Asian Film Quarterly (New Delhi) 53 (Autumn 2001): pp 30-31.

Chutintharanon, Sunait. “Historical writings, historical novels and period movies and dramas: an observation concerning Burma in Thai perception and understanding.” In Journal of the Siam Society (Bangkok) 88, pts.1-2 (2000): pp 53-57.

Ciecko, Anne. “Ways to sink the Titanic: contemporary box-office successes in the Philippines, Thailand, and South Korea” [on the cultural significance of the commercial success of recent fiction feature films]. In Tamkang Review  (Taipei) 33, no.2 (Win 2002) 1-29.

Jirattikorn, Amporn. “Suriyothai: hybridizing Thai national identity through film.” In Inter-Asia Cultural Studies 4 (Basingstoke, Hampshire, England) 4, no.2 (Aug 2003) 296-308.

Kitiarsa, Pattana. “Faiths and Films: Crisis of Thai Buddhism on the Silver Screen.” A paper presented in an interdisciplinary conference on “Religion in Contemporary Myanmar – Burmese Buddhism and the Spirit Cult Revisited,” organized by the Stanford Center for Buddhist Studies, Stanford University, May 22—23, 2004.

Knee, Adam. 2000. “Close Encounters of the Generic Kind: A Case Study of Thai Sci-Fi.” Screening the Past. 11. Available online at: http://www.latrobe.edu.au/www/screeningthepast/firstrelease/fr1100/akfr11c.htm

Knee, Adam. “Gendering the Thai economic crisis: the films of Pen-ek Ratanaruang.” In Asian Cinema (Drexel Hill, PA) 14, no.2 (Fall-Win 2003): pp 102-122.

Knee, Adam. “Thailand Haunted: The Power of the Past in the Contemporary Thai Horror Film.” In Horror International, ed. Steven Jay Schneider (Detroit: Wayne State University Press, in press).

Lent, John A. “Thai animation's great strides: a report.” In Asian Cinema ( Drexel Hill, PA) 14, no.1 (Spr-Sum 2003): pp 118-119.

Lewis, Glen. “The Thai Movie Revival and Thai National Identity.” In Continuum: Journal of Media & Cultural Studies 17, no. 1 (2003): pp. 69-78.

Musikawong, Sudarat. “When memory fails: flashback of state violence in Thai films.” In Cinemaya: the Asian Film Quarterly (New Delhi) 65/1 (2005): pp. 50-53.

Palevsky, Nick. “Thai Films in 2000.” In Cinemaya: the Asian Film Quarterly (New Delhi) 49 (Autumn 2000): pp 4-9.

Palevsky, Nick. “Jandara Review. Director: Nonzee Nimibutr.” In Cinemaya: the Asian Film Quarterly (New Delhi) 54-55 (Winter 2001): pp 36-37.

Rithdee, Kong. “Kong Rithdee on Cinematic Renewal in Thailand.” In Film Comment  38 no. 5 (2002): pp.12-13.

Rithdee, Kong. “Tropical Malady: A fever dream from Thailand.” In Film Comment 41, no.3 (May-June 2005).

Stephens, Chuck. “Tears of the Black Tiger.” In Film Comment 37, no. 3 (May-June 2001).

Stephens, Chuck. “Jewel in the Lotus.” In Film Comment 38 no. 6 (November – December 2002): pp.36-41.

Uabumrungjit, Chalida. “Sleepy consciousness of Thai documentary film.” In Asian Cinema ( Drexel Hill, PA) 16, no.1 (Spr-Sum 2005): pp 71-77.

Vichit-Vadakan, Juree. “Thai movies as symbolic representation of Thai life.” In Aseanie
(Bangkok) no.12 (Dec 2003): pp 157-170 (first published in 1977, see before 1990)

__________________________________________________________________________


IN FRENCH ภาษาฝรั่งเศส

Chaiworaporn, Anchalee. Annual report. In Cahiers du cinema (L’ Atlas du cinema, avril 2003, 2004, 2005).

Fouquet, Gerard. “Profondeurs insoupconnees (et remugles?) des 'eaux croupies' du cinema thailandais.” In Aseanie ( Bangkok) no.12 (Dec 2003): pp 143-156.

Kessler, Christian. “Du melo encore et toujours.” In Sudestasie (Paris) no.50 (Jan 1988): pp 60-62.

Noel, Le Gall. “Un francais a l' affiche.” In Sudestasie (Paris) no.56 (1989): pp. 58-60

__________________________________________________________________________


IN ITALIAN ภาษาอิตาลี

Chaiworaporn, Anchalee. “Il Cinema Thailandese Contemporaneo.” In Nickelodeon (Udine) numero speciale 93-94 (Aprile 2001). 95-99 (English also available).

Chaiworaporn, Anchalee. “Brillante ma Sempre alla ricerca: Il Cinema Thailandese Nel 2001.” In Nickelodeon (Udine) numero speciale 99-100 (Aprile 2002). 68-71 (English also available).

Chaiworaporn, Anchalee. “Alti E Bassi: Il Cinema Thailandese Nel 2003.” In Nickelodeon (Udine) numero speciale 108-109 (Aprile-2003). 90-93 (English is also available).

Chaiworaporn, Anchalee. “Horror E Altre Storie: Il Cinema Thailandese Nel 2002.” In Nickelodeon (Udine) numero speciale 104-105 (April 2004). 74-77. (English also available).

Chaiworaporn, Anchalee. “Un po’di tutto: Il Cinema Thailandese Nel 2004.” In Nickelodeon (Udine) numero speciale 113-114 (Aprile 2005). 70-73 (English also available).

__________________________________________________________________________


IN SPANISH ภาษาสเปน

Chaiworaporn, Anchalee. “Cine tailandes.” 05 de enero de 2003. Available online at http://www.miradas.eictv.co.cu/

Uabamrungjit, Chalida. “La conciencia dormida de las pel?culas documentales tailandesas" 05 de enero de 2003. Available online at http://www.miradas.eictv.co.cu/

__________________________________________________________________________

 

IN DANISH ภาษาเดนมาร์ก

Chaiworaporn, Anchalee. “Den ny thailandske film”, in Kosmorama no. 236 (Vinter 2005). Copenhagen, The Danish Film Institute & Film and Media Studies, University of Copenhagen.

__________________________________________________________________

 

IN THAI / บทความที่เป็นภาษาไทย

“100 ปีภาพยนตร์ในประเทศไทย” (ฉบับพิเศษรวบรวมบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์ในประเทศไทย) ใน สารคดี ปีที่ 13 ฉบับที่ 150 (สิงหาคม 2540).

วารสารหนัง : ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน - มิถุนายน 2541
หนังหมายเลข 0 ที่เกือบสูญโอกาส โดย กองบรรณาธิการ
เทศกาลหนัง โดย อัญชลี ชัยวรพร
ตาม แม่นาค ไปเทศกาลหนัง โดย พิมพกา โตวิระ
สันติ - วีณา ไม่ระบุชื่อผู้เขียน
การสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจ : ทางออกใหม่ของคนทำหนังไทย โดย สุทธากร สันติธวัช
แบบฝึกหัดซ้อมใหญ่เหมือนจริงของอ๊อกไซด์ แปง จากหนังสั้นสี่เรื่องถึง “ ท้าฟ้าลิขิต” โดยมโนธรรม
ผลจากความขวนขวาย โดย โดม สุขวงศ์

วารสารหนัง : ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - กันยายน 2541
ปฏิบัติการหนังนอกระบบ โดย อัญชลี ชัยวรพร
ก-ฮ คำศัพท์หนังไทย
สังคมเมือง ความเชื่อ ศรัทธา ศาสนา และคนทำหนัง จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 2 โดย มโนธรรม เทียบเทียมรัตน์
ขบวนการตามหา นางสาวสุวรรณ ที่สาบสูบกับลายแทงของแมกเร โดย โดม สุขวงศ์ ผลการประกวดหนังสั้นครั้งที่ 2

วารสารหนัง : ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม – ธันวาคม 2541
รำลึกถึงภาพยนตร์เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 โดย แท้ ประกาศวุฒิสาร
งานวิจารณ์หนังในเมืองไทย โดย กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
แล่เนื้อเถือ (นักวิจารณ์) หนัง โดย พิมพกา โตวิระ
เสน่ห์ คล้ายเคลื่อน โดย โดม สุขวงศ์
เสน่ห์ คล้ายเคลื่อน และการทำการ์ตูนเรื่องแรกของเขา โดย ส . บุญเสนอ
คนแปลกหน้าและเสน่ห์ คล้ายเคลื่อน ผู้จุดประกายหนังการ์ตูนไทย โดย ปยุต เงากระจ่าง
ก - ฮ คำศัพท์หนัง : ไทย
หนังไทยผลัดใบ โดย สิทธิรักษ์ ตุลาพิทักษ์
ผ่า “ กล่องดวงใจ” สู่ความเป็นสากล โดย มโนธรรม เทียบเทียมรัตน์
รายละเอียดงานประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3

วารสารหนัง : ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 มกราคม – มีนาคม 2542
จาก แอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม ถึง King and I โดย ภาณุ อารี
สัมภาษณ์ครั้งสุดท้าย หลวงสุนทรอัศวราช ผู้บุกเบิกหนังไทย โดย โดม สุขวงศ์
ก - ฮ คำศัพท์หนัง : ไทย
เมื่อ สันติ - วีณา กลายเป็นนักการทูต

วารสารหนัง : ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เมษายน – มิถุนายน 2542
ภาพยนตร์ คำถามที่ต้องการคำตอบ
การยกเลิก พรบ . ภาพยนตร์ 2473 ต่อครึ่งรัฐบาล หรือสองรัฐบาลครึ่ง ไม่ได้ โดย สนานจิตต์ บาง สะพาน
เพศและความรักในสายที่สาม โดย อัญชลี ชัยวรพร
" แตง" กับเกียรติภูมิครั้งแรกของหนังไทย โดย ชลิดา เอื้อบำรุงจิต

วารสารหนัง : ไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม – กันยายน 2542
สิบห้าปี ฝันที่จะเก็บฝันของชาติ โดย ชลิดา เอื้อบำรุงจิต
คุยกับอภิชาตพงศ์ วีระเศรษฐกุล โดย กองบรรณาธิการ
100 ปี หลวงกลการเจนจิต โดย โดม สุขวงศ์
หน้าที่หายไปของประวัติศาสตร์หนังไทย กับการเกิดใหม่ของหนังรัตน์ เปสตันยี โดยมโนธรรม
นางเอกของมิตร

วารสารหนัง : ไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ตุลาคม 2542 – มีนาคม 2543
จอห์น วู และนางนาก ความตื่นตาตื่นใจในยุคโพสต์โมเดิร์น โดย อัญชลี ชัยวรพร
หนังไทย โพสต์โมเดิร์นขนาดไหน โดย เพ็ญสิริ เศวตวิหารี
นางนา ( ค) ก ปรากกฎการณ์สื่อสารมวลชนตำรับพื้นบ้าน โดย มโนธรรม เทียบเทียมรัตน์

วารสารหนัง : ไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เมษายน – มิถุนายน 2543
หนังโป๊ กับเสรีภาพหลัง 14 ตุลาคม
จากอัศเจรีย์ ถึง ปมไหม ปมชีวิตที่คลี่คลายของสุรพงศ์ พินิจค้า โดย ภาณุ อารี

วารสารหนัง : ไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 มกราคม – มีนาคม 2544
ความทันสมัยในภาพยนตร์ไทย โดย อัญชลี ชัยวรพร
ตลาดนอก …. อีกหนึ่งความหวังของหนังไทย โดย ภาณุ อารี
ฟ้าทะลายโจร หน้าแรกของประวัติศาสตร์หนังไทยร่วมสมัย โดย ศริยา
หนังสั้น "ลหัน"
มิตร ชัยบัญชา ตำนาน “ ดารา” หนังไทย

วารสารหนัง : ไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 เมษายน – มิถุนายน 2544
พระเจ้าช้างเผือก สามัญภาพยนตร์เพื่อชาติไทยและมนุษยชาติ โดย ข้าพเจ้าเอง
ตุ๊กตาทอง : ตุ๊กตาล้มลุกของการประกวดหนังไทย
หนังไทยยุคส่งออก : มุมมองจากหลากถิ่น โดย อัญชลี ชัยวรพร
มิตร ชัยบัญชา ตำนานดาราหนังไทย

วารสารหนัง : ไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 กรกฎาคม – กันยายน 2544
โรงหนังของเราแต่ก่อน โดย โดม สุขวงศ์
เสียงจากเพชรา เชาวราษฎร์
ภายใต้ความเป็น หนังท่านมุ้ย โดย มโนธรรม เทียบเทียมรัตน์
บางระจัน แอกของอดีต ปริศนาของปัจจุบัน โดย ศิโรตม์ คล้ายไพบูลย์
Mysterious Object At Noon ดอกฟ้าในมือมาร โดย อุทิศ เหมะมูล
โหดมนุษย์ ไพสิฐ และอารัมภบทของความเป็นจริงในภาพยนตร์ไทย โดย กิตติพล สรัคคานนท์

วารสารหนัง : ไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ตุลาคม 2544 - มีนาคม 2545
ภาพสามมิติประวัติศาสตร์ที่สุดของภาพยนตร์ไทย โดย โดม สุขวงศ์
2544 : ปีทองของ “ หนังไทย ” จากซบเซาสู่รุ่งเรือง โดย พันธ์ทิวา อ่วมเจิม
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
สุทธากร สันติธวัช พูดถึง ขวัญ – เรียม “ แผลเก่า ” ของเขา โดย กองบรรณาธิการ
ผลงานสามเรื่องของ เป็นเอก รัตนเรือง โดย มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์
สุภาพบุรุษเสือแท้ ตำนานหนังไทยพันธุ์แท้ โดย จรูญพร ปรปักษ์ประลัย

วารสารหนัง : ไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 มิถุนายน 2547
ชำแหละ สัตว์ประหลาด โดย ก้อง ฤทธิ์ดี
กรรมกรหญิงฮาร่า หนังสารคดีในยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน
ทองปาน หนังต้องห้าม โดย สุดารัตน์ มุกสิกะวงศ์
มานพ อุดมเดช "ผมถูกกล่าวหาว่าทำหนังสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต": ประชาชนนอก โดย สรรวรส ชัยชวลิต
อิ๋ง เค ผู้เขียนประวัติศาสตร์ฉบับผู้แพ้ โดย สรรวรส ชัยชวลิต
BE-HIDE THE WALL บันทึกหลังกำแพง โดย ณัฐดนัย เหลื่อมภักดิ์
ภาณุ อารี หนังสั้น, ความจริง, เรื่องเล็กๆ, ชีวิตสมดุล โดย ณัฐดนัย เหลื่อมภักดิ์
เสวนาเฉพาะกิจ "เสรีภาพและขอบเขตการนำเสนอในภาพยนตร์" โดย กองบรรณาธิการ

 

 

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: ancha999 at gmail.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.