สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   
การนำข่าวเว็บไปใช้
   
  About the Writers              เกี่ยวกับผู้เขียน
  Anchalee Chaiworaporn      อัญชลี ชัยวรพร  บก. นักเขียน
 

 

ศฐานพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง            ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ณ็็อบเป็นคนช่วยเขียนวิจารณ์และตามข่าวในช่วงแรก ๆ  ก่อนที่จะผันตัวไปทำงานเบื้องหลัง  ทำให้ต้องทิ้งงานเขียนไป  แต่ณ็อบก็จะเข้ามาช่วยเป็นระยะ  ทั้งการเขียนและข้อมูล  ตามแหล่งข้อมูลที่เขาให้ถึงได้  นับเป็นเพื่อนเว็บมานมนาน และช่วยโดยไม่เคยหวังตอบแทนอะไร

ณ็อบจะเข้ามาช่วยเว็บในฐานะผู้ช่วย บก. ฝ่ายจัดการ   ถ้าท่านมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเว็บ  ณ็อบจะเป็นคนแรกที่คุณจะติดต่อ  ณ็อบไม่ใช่เลขากอง  แต่จะเป็นคนตัดสินใจในขั้นแรก และจะปรึกษากับ บก. ในการดำเนินงานเว็บให้ดีที่สุด

 

สรดิเทพ ศุภจรรยา - นักเขียน นักแปล

สรดิเทพ ศุภจรรยา เด็กหนุ่มอายุ 30 ปีผู้นี้ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เขาอาสาเข้าช่วยเหลือเราทันทีที่ได้อ่่านเจอแนะนำเว็บไซต์เราลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง แม้ว่าสรดิเทพจะมีประวัติความเป็นมาเพียงสั้น ๆ ในระยะแรก แต่ผู้เขียนเชื่อว่าอีกไม่นานเขาจะเป็นหนึ่งในนักเขียนภาพยนตร์ที่กระตือรือร้นคนหนึ่ง

 

ลลิตภัทร จันทร์ทนา - ฝ่ายการตลาด

เกิดที่ อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ศึกษาชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียน รักษ์วิทยา อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจบการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย ที่โรงเรียน สุวรรณสุทธารามวิทยา กรุงเทพมหานคร จากนั้น จึงเริ่มต้นทำงานที่บริษัท เท็นส์ ยูเนี่ยน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายชาอูหลง จากดอยแม่สะลอง พร้อมกับศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์ จังหวัด ปทุมธานี

ปี พ.ศ 2543 เริ่มทำงานที่สำนักข่าวกรุงเทพมหานคร รายการของดีเมืองไทย ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี ในตำแหน่งผู้ประสานงานการตลาด มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน วางแผนงานสื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด และรายการโทรทัศน์อีกหลายรายการ

ปี พ.ศ 2546 จึงเริ่มทำงานด้านการผลิต ตั้งแต่เขียนบท สคริปต์รายการ ถ่ายทำ ตัดต่อ เรื่อยมา ทั้งรายการโทรทัศน์ สปอตโฆษณา รวมถึง Presentation/ Event & PR. ให้กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งส่วนราชการและเอกชน จนถึงปัจจุบัน

 

 

Message from Editor        คุยกับ บก. (มีสองภาษา)
  2554        HAPPY NEW  YEAR 2 0 1 1 
  2553        ส.ค.ส. จากที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ส่งถึงเว็บ
  2551        My Film Corner
                 คนญี่ปุ่นคิดว่าใครคือ Miike ประจำประเทศไทย
                 ขอแสดงความยินดีกับอภิชาติพงศ์ค่ะ
                 Life in Japan
  2549       อันเนื่องมาจากการประท้วงทักษิณ
   
   

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: ancha999 at gmail.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.